Chính sách thông tin cá nhân

amoxicillin 500 mg

amoxicillin 500mg cap sandoz perfectmoments.photography amoxicillin 500 dosage

female viagra review

female viagra

buy prednisolone liquid

buy prednisolone acetate eye drops click prednisolone pharmacy

clomid uk prescription

buy clomid tablets

buy prednisolone 5mg

buy prednisolone 5mg tablets uk click prednisolone weight gain

amoxicillin 500mg dosage for uti

buy amoxicillin for strep throat website amoxil dosage

tamoxifen uk pct

tamoxifen dosage westshoreprimarycare.com tamoxifen davis pdf

buy prednisolone 5mg uk

buy prednisolone

accutane without gelatin

buy accutane pills

buy amoxicillin over the counter

buy amoxicillin

buy naltrexone

buy naltrexone online patemery.azurewebsites.net order naltrexone pills

medical abortion

abortion pill online

usa buy abortion pill

name of abortion pill in uk website where to buy abortion pill uk

abortion pill online

purchase abortion pill online

abortion pill online

order abortion pill online usa read here abortion pill kit

buy abortion pill online usa

abortion pill kit

Cám ơn quý khách đã truy cập vào Website NGHIENCUUTHITRUONG. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết.

Các bên sử dụng?

  • Chúng tôi là đơn vị dịch vụ trung gian, gọi là bên thứ nhất (bên thứ 1).
  • Người truy cập và trả lời câu hỏi là bên thứ hai (bên thứ 2).
  • Người cần thu thập thông tin thông qua dịch vụ của chúng tôi cung ứng là bên thứ ba (bên thứ 3).

Trong giới hạn về nội dung thông tin công bố, chính sách của chúng tôi chỉ áp dụng cho bên thứ 1, bên thứ 2 và bên thứ 3. Bên thứ 2 lưu ý là bên thứ 3 cũng có thể có chính sách riêng về thông tin cá nhân nên cần tuân thủ các chính sách của bên thứ 3.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin khi quý khách đăng ký làm thành viên, đăng ký nhận bản tin của trang Web NGHIENCUUTHITRUONG hoặc điền vào một mẫu cung cấp bởi NGHIENCUUTHITRUONG.

Khi đăng ký thành viên của NGHIENCUUTHITRUONG, quý khách có thể sẽ được yêu cầu nhập: Tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, và số điện thoại hoặc một số thông tin cần thiết phục vụ cho việc làm thành viên.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách để làm gì?

  • Đáp ứng tốt nhất trải nghiệm của quý khách tại trang NGHIENCUUTHITRUONG.
  • Cải thiện trang web và dịch vụ khách hàng
  • Cung cấp cho quý khách các thông tin, sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể quan tâm hoặc yêu cầu từ chúng tôi
  • Để thông báo cho quý khách về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn như thế nào?

NGHIENCUUTHITRUONG chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ trả lời danh sách bảng câu hỏi. Tất cả các thông tin tài khoản được thu thập trên trang web này là lưu trữ trên trang web với độ an toàn bảo mật cao.

Chúng tôi có tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ tư?

Chúng tôi là một dịch vụ trung gian của người muốn thu thập thông tin nghiên cứu thị trường và người trả lời câu hỏi. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin duy nhất và người muốn thu thập thông tin theo những hợp đồng và ràng buộc với họ. Chúng tôi cam kết không bán, kinh doanh, hoặc chuyển giao những thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ tư nào khác.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, NGHIENCUUTHITRUONG có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và tài sản, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Thay đổi chính sách bảo mật

NGHIENCUUTHITRUONG có quyền thực hiện những thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật của trang Web trong tương lai và sẽ được đăng trên trang này.

Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khi có các câu hỏi liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của NGHIENCUUTHITRUONG, thông qua info@nghiencuuthitruong.net