Đặt dịch vụ

Chúng tôi cung cấp 2 dạng dịch vụ khảo sát nghiên cứu thị trường:

1. Dạng đích danh:

  • Người khảo sát đã có danh sách người trả lời cần nghiên cứu thị trường, gồm email, tên, công ty...
  • Người khảo sát đăng nhập vào hệ thống, sau đó hệ thống tự gửi email đến danh sách người trả lời.
  • Người trả lời sẽ click vào liên kết trong email để trả lời các câu hỏi, nếu quá trình trả lời chưa hoàn thành, người khảo sát có thể điều chỉnh bất kỳ thời điểm nào.

2. Dạng phổ thông: Người khảo sát chưa có danh sách người trả lời cần nghiên cứu thị trường.

  • Nghiencuuthitruong.net sẽ tạo cho người khảo sát 1 trang web để người trả lời vào trả lời các câu hỏi, lưu trữ và gửi vào email của người khảo sát và người trả lời câu hỏi có thể điều chỉnh lại kết quả trả lời trong tương lai
  • Người khảo sát tự tìm kiếm người trả lời bằng cách đặt banner, gửi link... hoặc sử dụng danh sách email của Mailmarketing.com.vn - Một dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, người khảo sát nghiên cứu thị trường còn có thể sử dụng thêm dịch vụ gửi email theo công nghệ điện toán đám mây mà chúng tôi đã phát triển, bảng giá dịch vụ này tại liên kết http://www.mailmarketing.com.vn/bang-gia/

Bảng câu hỏi khảo sát / nghiên cứu thị trường đích danh:

ĐVT: VNĐ / Bảng câu khỏi khảo sát

Thông Tin KN1 KN2 KN3
Chi phí

1.500.000

2.000.000

3.000.000

Thanh toán 30% khi ký hợp đồng / 70% sau khi thanh lý
Số câu hỏi 20 50 100
Thời gian khảo sát 60 ngày 60 ngày 60 ngày
Số lượng khảo sát 500 1000 Không giới hạn
Hỗ trợ email gửi

Email server

gửi 10.000 email

Email server

gửi 30.000 email

Email server

gửi 80.000 email

Dạng báo cáo Xem kết quả online, xuất báo cáo xls / html
Đặt mua

Bảng câu hỏi khảo sát / nghiên cứu thị trường phổ thông:

ĐVT: VNĐ / Bảng câu khỏi khảo sát

Thông Tin KP1 KP2 KP3
Chi phí

800.000

1.000.000

1.500.000

Thanh toán 50% khi ký hợp đồng / 50% sau khi thanh lý
Số câu hỏi 20 50 100
Thời gian khảo sát 60 ngày 60 ngày 60 ngày
Số lượng khảo sát 500 1000 Không giới hạn
Hỗ trợ email gửi Không Không Không
Dạng báo cáo Xem kết quả online, xuất báo cáo xls / html
Đặt mua

Người thực hiện khảo sát có thể kiểm tra bảng kết quả trực tuyến và kiểm tra từng người trả lời nên đảm bảo độ chính xác cao.