Điều khoản sử dụng

buy tamoxifen

tamoxifen

amoxicillin 500mg for uti

amoxil for uti redirect buy amoxicillin for dogs

viagra pills

buy viagra online uk online buy viagra tablet

clomid uk

clomid london drugs

clomid uk prescription

clomid manchester tradersbay.com clomid london

naltrexon

lav redirect lav dosis naltrexon

clomid online reviews

clomid uk buy online blog.dastagarri.com clomid uk pct

buy amoxicillin

buy amoxicillin

clomid manchester

clomid london drugs open clomid uk pct

accutane without gelatin

buy accutane malaysia igliving.com buy accutane 10mg uk

buy accutane malaysia

buy accutane pills

amitriptyline pain

amitriptyline nerve pain in neck click here amitriptyline painkillers

antibiotics online for stds

antibiotics online for stds click buy antibiotics

abortion pill ph

abortion pill philippines read abortion philippines

lyrica online coupon

lyrica prescription williamgonzalez.me lyrica prescription

abortion pill

medical abortion blogs1.welch.jhmi.edu order abortion pill online

buy prednisolone for dogs

buy prednisolone acetate eye drops read cheap prednisolone

buy abortion pill online usa

name of abortion pill in u click buy abortion pill online usa

abortion pill online philippines

abortion manila online abortion pill philippines

buy sertaline usa

buy sertraline

amitriptyline 25mg

buy amitriptyline

buy sertraline 50mg

buy sertraline canada

Hạn chế sử dụng

NGHIENCUUTHITRUONG không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 10. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Quyền đối với các tài liệu của người sử dụng

Chúng tôi có chính sách KHÔNG chấp nhận bất cứ đề xuất và/hoặc sự mời chào cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tới, các ý tưởng cho sản phẩm mới hay để hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, thiết kế, tiến trình, phần mềm, kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị, nhằm tránh những rắc rối có thể nảy sinh giữa những đề xuất như vậy với ý tưởng của chính chúng tôi. Do vậy, chúng tôi yêu cầu quý vị KHÔNG gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất hay tương tự như vậy (sau đây gọi là "ý tưởng"). Theo đó, nếu quý vị gửi ý tưởng về cho chúng tôi, nghĩa là quý vị đã đồng ý với những điều sau đây:

 1. Chúng tôi không buộc phải xem ý tưởng này là thông tin mật và chúng tôi không có trách nhiệm lưu trữ ý tưởng này.
 2. Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng ý tưởng này.
 3. Cho dù chúng tôi vô tình áp dụng một ý tưởng gần giống hay tương tự một phần hay toàn bộ, với ý tưởng, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho những sự việc như vậy.

Quyền từ chối bảo đảm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy

 1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng các dịch vụ có trả phí của chúng tôi để dảm bảo rằng bạn nhận được những thông tin và/hoặc tư vấn chính xác từ các chuyên gia.
 2. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
 3. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. NGHIENCUUTHITRUONG và/hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
 4. Website này có nối kết với các website khác vận hành bởi NGHIENCUUTHITRUONG. Bên cạnh các Điều khoản trên, bạn cũng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản của riêng các website đó. Trong trường hợp một điều kiện, điều khoản hay thông báo được nêu trong Điều khoản này mâu thuẫn với Điều khoản của riêng website đó thì Điều khoản của riêng website đó được áp dụng và điều chỉnh.

Kết nối

 1. Website này cũng có thể kết nối tới các website không thuộc NGHIENCUUTHITRUONG, khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.
 2. NGHIENCUUTHITRUONG từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập và/hoặc sử dụng bất cứ sự tham chiếu nào tới một website không thuộc NGHIENCUUTHITRUONG và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên website này.

Tài khoản sử dụng:

Bạn chỉ cần sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả mọi dịch vụ trên NGHIENCUUTHITRUONG.

Bạn chỉ cần vi phạm một trong các điều khoản trên thì tất cả các thông tin đăng tải cũng như tài khoản và tư cách thành viên của bạn bị hủy bỏ. Bạn bị cấm tham gia vào mọi hoạt động trên toàn hệ thống. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước. Mọi thành viên, khách hàng, đối tác tại NGHIENCUUTHITRUONG có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang quy định này và xác nhận, đồng ý với những thay đổi, bổ sung (nếu có).