Giới thiệu

Với dịch vụ này, doanh nghiệp có thể tiến hành các phần khảo sát về thị trường thông qua hình thức chủ động liên lạc qua các phương thức như email, thoại… tới các khách hàng cuối, phù hợp với các công ty nghiên cứu thị trường, các công ty muốn thực hiện điều tra một hoặc một vài khách hàng trong một thời gian nhất định.

Đội ngũ phỏng vấn viên thân thiện, chuyên nghiệp, luôn biết cách thảo luận tập trung vào trọng tâm câu hỏi và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hướng trả lời có sẵn nào. Điều đó đảm bảo tính khách quan và chính xác trong từng câu trả lời cũng như ý kiến nhận xét, từ đó có được những báo cáo không mang tính thiên vị.

Các ứng dụng thường gặp bao gồm:

• Đo lường nhận thức về công ty, sản phẩm và dịch vụ

• Xác định lợi thế cạnh tranh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh

• Phân tích ưu thế khách hàng/ khách hàng tiềm năng giữa các đối thủ và sản phẩm cạnh tranh

• Đánh giá hiệu quả của các phương tiện truyền thông/ quảng cáo cũng như việc gửi thông điệp tới khách hàng

• Đo mức độ hài lòng của khách hàng đối với công ty, dịch vụ và sản phẩm

Lợi thế khi sử dụng dịch vụ với hệ thống Nghiencuuthitruong.net:

• Nhanh chóng kết nối với người cung cấp câu trả lời

• Người phỏng vấn có thể gợi ra những câu trả lời hoàn chỉnh và trọng tâm hơn cũng như có thề đề nghị người trả lời xác nhận thông tin và thảo luận tỉ mỉ những vấn đề liên quan tới câu trả lời;

• Phần mềm khảo sát luôn sẵn sàng cho việc tích hợp các dữ liệu điều tra trước đó với dữ liệu hiện hành.

Đặc biệt, tích hợp các giải pháp SMS, mail marketing ... làm giảm các thao tác của người sử dụng và quản trị dịch vụ.