Giới thiệu

buy prednisolone acetate eye drops

buy prednisolone gwynn-jones.com.au buy prednisolone 5mg

tamoxifen

buy tamoxifen website buy tamoxifen citrate uk

amitriptyline without prescription

amitriptyline 25mg click here amitriptyline online

buy tamoxifen

buy tamoxifen citrate online tamoxifen 20 online

buy antibiotics online

how to take amoxicillin tourette-zentrum.de buy antibiotics online

Amitriptyline for Nerve Pain

buy amitriptyline

Buy Amoxicillin uk

buy amoxicillin over the counter jlopresti.fr buy amoxicillin

tamoxifen uk smpc

tamoxifen uk go tamoxifen for men

buy prednisolone 5mg

prednisolone dosage jaysmith.us prednisolone weight gain

accutane without blood tests

buy accutane singapore click here accutane without dermatologist

clomid london drugs

clomid birmingham

naltrexone for alcoholism

buy naltrexone uk

tamoxifen uk

buy tamoxifen pct

accutane without birth control reddit

buy accutane malaysia

abortion pill online philippines

abortion in philippines blog.structuretoobig.com pregnancy termination in manila

buy amoxicillin canada

buy amoxicillin without prescription read here buy amoxicillin online

buy albuterol sulfate inhalation solution

buy albuterol inhaler online

naltrexone in uk

buy naltrexone uk

buy naltrexone online

order naltrexone pills

buy antidepressants mastercard

buy amitriptyline

Với dịch vụ này, doanh nghiệp có thể tiến hành các phần khảo sát về thị trường thông qua hình thức chủ động liên lạc qua các phương thức như email, thoại… tới các khách hàng cuối, phù hợp với các công ty nghiên cứu thị trường, các công ty muốn thực hiện điều tra một hoặc một vài khách hàng trong một thời gian nhất định.

Đội ngũ phỏng vấn viên thân thiện, chuyên nghiệp, luôn biết cách thảo luận tập trung vào trọng tâm câu hỏi và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hướng trả lời có sẵn nào. Điều đó đảm bảo tính khách quan và chính xác trong từng câu trả lời cũng như ý kiến nhận xét, từ đó có được những báo cáo không mang tính thiên vị.

Các ứng dụng thường gặp bao gồm:

• Đo lường nhận thức về công ty, sản phẩm và dịch vụ

• Xác định lợi thế cạnh tranh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh

• Phân tích ưu thế khách hàng/ khách hàng tiềm năng giữa các đối thủ và sản phẩm cạnh tranh

• Đánh giá hiệu quả của các phương tiện truyền thông/ quảng cáo cũng như việc gửi thông điệp tới khách hàng

• Đo mức độ hài lòng của khách hàng đối với công ty, dịch vụ và sản phẩm

Lợi thế khi sử dụng dịch vụ với hệ thống Nghiencuuthitruong.net:

• Nhanh chóng kết nối với người cung cấp câu trả lời

• Người phỏng vấn có thể gợi ra những câu trả lời hoàn chỉnh và trọng tâm hơn cũng như có thề đề nghị người trả lời xác nhận thông tin và thảo luận tỉ mỉ những vấn đề liên quan tới câu trả lời;

• Phần mềm khảo sát luôn sẵn sàng cho việc tích hợp các dữ liệu điều tra trước đó với dữ liệu hiện hành.

Đặc biệt, tích hợp các giải pháp SMS, mail marketing ... làm giảm các thao tác của người sử dụng và quản trị dịch vụ.