Nghiên cứu thị trường trực tuyến

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone online nguoiviendong.net buy naltrexone online usa

Các dạng nghiên cứu thị trường trực tuyến

  1. Bảng câu hỏi truyền thống: Đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường đưa ra 1 bảng câu hỏi, người trả lời đưa ra câu trả lời và điền thông tin cá nhân của họ.
  2. Gửi bảng câu hỏi đích danh: Đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường đã có 1 danh sách khách hàng và người trả lời chỉ việc đưa ra câu trả lời của họ mà không cần phải nhập thông tin cá nhân.

Mỗi mô hình và cách thực hiện đều có những ưu nhược điểm nhất định, đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường nên cân nhắc phương án nào phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.